Waiting list

13 September 08:00 - 10:00

Ideellt engagemang bidrar till meningsfullhet, gemenskap och stärker vår demokrati. Men det finns allvarliga hot mot engagemanget, och ett av dem är hat och hot mot ideella.

Volontärbyrån arrangerar därför ett seminarium för att låta experter och organisationer som jobbar med näthat och hot mot ideella att ge sin bild och sina strategier för att bekämpa detta. I samband med seminariet lanserar vi också vår bok "22 unga röster om ideellt engagemang", där unga engagerade berättar om sitt ideella engagemang.

Vi kommer att diskutera vilka strukturer vi som organisationer behöver ha på plats för att stötta ideella och inte ge vika och du kommer att få konkreta tips och verktyg att arbeta vidare med i din organisation. Vi har också bjudit in organisationen Make Equal för att hålla en mini-kurs om näthat. 

Deltar i seminariet gör bland andra:
Emelie Weski, vice ordförande LSU, Björn Appelgren, ansvarig projektledare digital kompetens på Internetstiftelsen och Kristina Wicksell, Make Equal.

Waiting list

Tid: 13 september kl. 8.30-10.00, frukost från 8.00 

Plats: Sensus Möte, Klara Södra kyrkogata 1, Stockholm

Anmälan: Begränsat antal platser, anmäl dig via länken nedan. Seminariet är kostnadsfritt, men vi tillämpar en no show-avgift på 300 kronor. Om du får förhinder kan en kollega komma i ditt ställe, mejla i sånt fall info@volontarbyran.org.

Seminariet kommer att filmas och livesändas på Facebook. 

Seminariet genomförs med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Waiting list

Kontaktperson

Volontärbyrån @volontarbyran info@volontarbyran.org

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi gör det genom att förmedla ideella uppdrag och genom att utbilda och stödja föreningar i frågor om ideellt engagemang.